Vydávanie ročných členských povolení na rybolov
V sobotu 23.3.2024 medzi 17- 18 budeme vydávať celoročné povolenia na rybolov.
Je potrebné si priniesť členský preukaz na nalepenie známky.
V prípade ak ste platili šekom tak aj ústrižok.
Ak budete platiť bankovým prevodom až zajtra tak aj potvrdenie o platbe, nakoľko platba ešte nemusí byť pripísaná na našom účte.
Číslo účtu SK41 0200 0000 0028 6472 7951 .
členský príspevok pre člena od 15r – 4 EUR
členský príspevok pre dieťa do 15r – 2 EUR
ročná povolenka pre člena od 15r – 40 EUR
ročná povolenka pre dieťa do 15r – 20 EUR
_______________________________________
SPOLU dospelý 44 EUR
SPOLU DIEŤA do 15r 22 EUR