Meno  tel. E-mail
Predseda Melicher Ľubomír
Podpredseda Svetlík Maroš
Hospodár Augustín Juraj
Tajomník Lauko Michal
Člen Miklovič Lukáš