Predseda : Melicher Ľubomír

Podpredseda : Svetlík Maroš

Hospodár : Augustín Juraj

Tajomník : Lauko Michal

Člen : Miklovič Lukáš