Registrácia na „Pobedimskú 24“

Obsadené, už prosím neposielajte rezervácie.

Ďakujem za pochopenie.

Kaprový nonstop 24 hodinovy pretek 26 – 27 júna 2020

 MenoBydliskoU
1Matúš LednickýPNUhradene
 Róbert VajerPobedimUhradene
2Tomáš VavroPobedimUhradene
 Michal GonoPobedimUhradene
3Jozef VavroPobedimUhradene
 Ján KováčikPobedimUhradene
4Martin KováčikPobedimUhradene
 Richard KubaCZUhradene
5Pavol BartovicPobedimUhradene
 Peter UrbanM. LieskovéUhradene
6Michal VavroPobedimUhradene
 Vladimír MitošinkaPobedimUhradené
7Rudolf ŽiškaHorná Streda
 Ján IvaničPodolie
8Lukáš AugustínPobedimUhradene
 Denis KrajčoPiešťanyUhradene
9Viktor SzaboPiešťanyUhradene
 Ján KováčPiešťanyUhradene
10Mário SzaboPiešťanyUhradene
 Matej Strie%zenecPiešťanyUhradene
11Robert Miezga st.PiešťanyUhradene
 Robert Miezga ml.PiešťanyUhradene
12Gabriel MakaraPobedimUhradene
 Matej HalákNove Mesto n/vUhradene
13Paulovič MartinV. OrvišteUhradene
 Hulman DanielPiešťanyUhradene
14Branislav BičanPobedimUhradene
 Roman BičanH. StredaUhradene
15Roman HavrlentV. OrvišteUhradene
 Ivan KomorníkPiešťanyUhradene
16Vavrinec PeterV. OrvišteUhradene
 Vavrinec MatejV. OrvišteUhradene
17Pavel VintrStráníUhradene
 Ladislav HalodaStráníUhradene
18Martin SlimákPodolieUhradene
 Miroslav VráblikTr. BohuslaviceUhradene
19Xtranet – Kabát VladimirPNSponzor
 Xtranet – Kabát MartinPNSponzor
20Slavia PN – Petríček DanielPNSponzor
 Slávia PN – Petríček MichalPNSponzor
21Inox Profi – Podstavek VendoHSSponzor
 Inox Profi – Duga MichalHSSponzor
N1  
   
N2  
   

Pobedimská 24
24-hodinový nonstop maratón v love kapra

Milí rybári, milé rybárky,
s radosťou Vás pozývame na nultý ročník 24-hodinových kaprárskych boiliesových pretekov, ktoré sa budú konať v termíne od 26.6.2020 do 27.6.2020 na vodnej ploche Zástodolie Pobedim.

Bližšie informácie o preteku:

 • Organizátor: Rybársky spolok Zástodolie Pobedim o.z.
 • Riaditeľ preteku: Lukáš Miklovič
 • Hlavný  rozhodca: Juraj Augustín
 • Termín: 26.-27. jún 2020 (piatok, sobota – 24-hodinový nonstop pretek)
 • Lokalita: vodná plocha Zástodolie Pobedim
 • Počet tímov: 21 dvojčlenných tímov
 • Štartovné: 90 €/tím (štartovné zahŕňa kompletné občerstvenie na osobu – večera, raňajky, obed, 3-krát 0,5 l nápoj /t.j. pivo alebo kofola/, 2-krát káva)

Časový harmonogram:

 • Piatok (26.6.):
 • 13:00-14:00 – zraz a registrácia tímov na pódiu
 • 14:00-15:00 – losovanie stanovíšť
 • 15:00 – oficiálne otvorenie preteku
 • 15:15-16:00 – presun pretekárov na vylosované lovné stanovištia, príprava na štart
 • 16:00 – odštartovanie preteku zvukovým signálom
 • 18:00-20:00 – výdaj večere
 • Sobota (27.6.):
 • 7:00-9:00 – výdaj raňajok
 • 12:00-14:00 – výdaj obeda
 • 16:00 – ukončenie preteku zvukovým signálom
 • 17:00 – vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Priebeh pretekov a propozície:
Maximálny počet prihlásených tímov je 21, každý tím sa skladá z dvoch pretekárov a každý z pretekárov je oprávnený loviť na 2 prúty. Losovanie stanovíšť sa začína v piatok o 14:00. V prípade, že sa zástupca tímu nedostaví na losovanie, losovať za daný tím budú organizátori.

 • Priebeh losovania: losovať sa bude jedno-kolovo, zástupca tímu vylosuje číslo stanoviska, ktoré je pre ich tím záväzné, teda stanovištia nie je možné medzi sebou zamieňať

Registrácia a štartovné:

 • Registrácia na pretek sa vykonáva elektronicky prihlásením tímu na e-mail: zastodolie@centrum.sk
 • Po prijatí prihlášky sa tím dostáva na registračnú listinu, ktorá je zverejnená na stránke www.zastodolie.sk

Následne je pretekár povinný vykonať úhradu štartovného v zmysle ďalších usmernení do 16.6.2020 na nižšie uvedené číslo účtu

IBAN: SK8683300000002301408420  (do poznámky je potrebné napísať meno pretekára)

 • Variabilný symbol pre úhradu: 262762020
 • Pretekári, ktorí mali zaplatené štartovné na zrušené májové preteky a ponechali si ho ako zálohu do24-hod nonstop pretekov, uhradia 25€ na osobu
 • Pretekári, ktorí nemali zaplatenú zálohu sú povinní zaplatiť plnú výšku štartovného – 45€ na osobu (90€ tím)
 • V prípade, že štartovné nebude pripísané na účet do stanoveného termínu, stráca registrácia daného tímu platnosť a na jej miesto sa posúva najbližší náhradný tím, ktorý bude oslovený organizátorom preteku. V tomto prípade bude úhrada štartovného dohodnutá individuálne
 • Zaplatenie štartovného sa v prípade nedostavenia sa na pretek alebo odstúpenia z preteku nevracia. Je však možné si zabezpečiť náhradných pretekárov, ktorí budú pretekať v mene tímu, ktorý sa nedostavil/odstúpil

Bodovanie a váženie úlovkov:
Bodované ryby – kapor, amur

 • Ulovená ryba s mierou do 60 cm (kapor/amur): 1 ryba = 1 bod
 • Ulovená ryba s mierou nad 60 cm (kapor/amur) podlieha váženiu: 1 kg = 1 bod (zaokrúhľuje sa na 1 desatinné miesto)

Víťazom sa stáva tím s najväčším počtom bodov. V prípade bodovej rovnosti 2 a viacerých tímov víťaza určí váha najťažšej ulovenej ryby.
Váženie bude prebiehať počas celého trvania preteku, budú ho vykonávať rozhodcovia. Tím po ulovení ryby privolá rozhodcu. Ak ulovená ryba bude mať do 60 cm, rozhodca zapíše bod do bodovacej listiny a ryba musí byť ihneď šetrne vrátená do vody. Ak bude mať ulovená ryba nad 60 cm, rozhodca ju odváži a zapíše príslušný počet bodov do bodovacej listiny. Pri oboch prípadoch správnosť údajov potvrdí rozhodca i pretekár svojím podpisom. Vážiť sa bude vo vaku váhou, ktorú zabezpečí organizátor a bude rovnaká pre všetky merania.

Spôsob lovu:

 • Počas preteku sa chytá spôsobom CHaP, platí zákaz privlastňovania si ulovených rýb
 • Chytať je povolené len na položenú, pričom 1 tím = 4 prúty. Ďalej sa povoľuje chytať len na boilies, pelety, pop-up (resp. tvar dumbell) – organizátori si vyhradzujú právo spôsob lovu skontrolovať.
 • Zakazuje sa lov na plávanú.
 • Je prísne zakázané ako nástrahu alebo návnadu používať nástrahy živočíšneho pôvodu a partikel (kukurica, repka, tigrí orech a pod.) v prirodzenom alebo umelom vyhotovení. Taktiež je zakázané používať method mixy alebo iné kŕmne zmesi.
 • Lov s PVA je povolený, rovnako aj obaľovacie pasty
 • Kŕmenie a prikrmovanie je prísne zakázané pred aj počas celého preteku. Jediný možný spôsob prikrmovania je použitie PVA pančuchy pri nahadzovaní
 • Dĺžka nadväzca je maximálne 40 cm, lov na ZIG-RIG nie je povolený
 • Doporučená výbava pre zúčastnený tím – vanička pre ryby na nohách, husto tkaný prechovávací vak a podberák s dĺžkou ramien aspoň 80 cm, dezinfekčný prípravok na ošetrenie rany ryby
 • Bivakovať je možné len vo vylosovanom priestore a jeho tesnej blízkosti
 • Každý tím chytá na 4 udice (2 udice/rybár), pričom každá udica = 1 háčik
 • Zaseknutú rybu môže podobrať iba člen tímu

Organizačné informácie:

 • Rozloha vodnej plochy: 1,5 ha
 • Priemerná hĺbka: cca 4 – 4,2 m
 • Dno vodnej plochy – prevažne štrkovito-bahnité
 • V lovných sektoroch je povolené bivakovanie, zakladanie otvoreného ohňa je však zakázané. Po zotmení je nevyhnutné osvetliť lovné miesto, pričom sa zakazuje svietiť na vodnú hladinu silnými reflektormi
 • Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hraníc svojho sektora. Hranice sektorov budú na brehu vyznačené. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané
 • Pri nahadzovaní je potrebné brať ohľad na loviacich na protiľahlom brehu, rešpektovať pomyselnú stredovú os rybníka ako okraj sektora.
 • V lovnom sektore musí byť vždy prítomný aspoň 1 člen tímu. V prípade neprítomnosti oboch členov tímu dostane tím pokarhanie, opakovaná absencia bude potrestaná vylúčením z pretekov bez možnosti vrátenia štartovného, čo platí i pri porušení pravidiel
 • Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov. Nedodržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami alebo nadmerné požitie alkoholu môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže. Rozhoduje o tom organizátor na návrh rozhodcov
 • Hlasné vyrušovanie, nadmerné požitie alkoholu alebo omamných a psychotropných látok sa trestá vylúčením z pretekov – v týchto prípadoch bude organizátor nekompromisný
 • Pretekár sa zaväzuje umožniť organizátorovi alebo rozhodcovi v prípade podozrenia z porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek
 • Pretekári môžu parkovať len pred vstupom na rybník na vyhradenom parkovisku
 • Všetci pretekári chytajú za každého počasia a len na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor a rozhodcovia nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov tímov ani za prípadnú ujmu na zdraví

Veríme, že počas pretekov bude prevládať priateľská atmosféra a lov v duchu fair play. Prajeme Vám príjemný rybársky zážitok a tešíme sa na Vás!

RS Zástodolie Pobedim o.z.