Stanovy Rybárskeho Spolku Zástodolie Pobedim o.z.

Rybársky spolok Zástodolie Pobedim o.z. je dobrovoľné združenie občanov a fyzických osôb, ktorý za podmienok uvedených v stanovách tohto združenia vykonávajú činnosť zameranú na rekreačné, športové rybárstvo, ochranu prírody a životného prostredia, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, športové a kultúrne aktivity členov združenia i iných občanov.Združenie je samostatnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou, ktorá má právnu subjektivitu. Hlavným cieľom združenia je všeobecné úsilie v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, športových a kultúrnych aktivít svojich členov ale i iných občanov. V spolupráci s občanmi, obcou Pobedim a podnikateľskými subjektami sa združenie bude podieľať na: – rozvoji rekreačného a športového rybárstva – ochrane prírody a životného prostredia obce Pobedim a jej okolia – rozvoji športovej a kultúrnej činnosti – organizovaní súťažných športových podujatí – vytvorení rekreačnej, športovej a oddychovej zóny v časti obce ´´Zástodolie´´ – organizovaní výstav so zameraním na flóru a faunu nášho regiónu – cezhraničnej spolupráci so združeniami s podobným zameraním a poslaním – výchovno-vzdelávacej činnosti mládeže zameranej na ochranu prírody – na skrášľovaní životného prostredia, likvidácií odpadov a ich separovaní v spolupráci s obcou Pobedim

Pridelenie výkonu rybárskeho práva : Rozhodnutie MZP SR č. 11524/2009-8.1

Registrácia občianskeho združenia : Výpis z registra MV SR

Rybársky spolok Zástodolie Pobedim o.z.
916 23 Pobedim 223
Email: zastodolie@zastodolie.sk