Otvorenie hlavnej rybárskej sezóny 2020

Výkonný výbor Rybárskeho Spolku Zástodolie Pobedim o.z. oznamuje, že dňom 1. 5. 2020 sa otvára hlavná rybárska sezóna. Povolenky na lov budú vydávané v priebehu 30.6. – 2.5. 2020 na rybníku, alebo po tel. dohovore s hospodárom spolku p. Augustínom.

Výbor RS Zastodolie Pobedim o.z.

Vitajte na webovej stránke Rybárskeho spolku Zástodolie Pobedim o.z.

Prinášame vám prostredníctvom tejto stránky podrobný prehľad aktivít spolku a udalostí, spojených s miestnym rybníkom Zástodolie Pobedim.

Na úvod by som vás rád oboznámil so skutočnosťami, ktoré sú spojené so vznikom nášho spolku. Už od nepamäti sa v Pobedime, za sedliackymi stodolami, v tesnej blízkosti futbalového ihriska a miestneho Roľníckeho družtva nachádza rybník nazývaný Zástodolie. Priemerne inteligentný človek nemusí vynaložiť veľké množstvo úsilia, aby prišiel na to ako vznikol tento názov.

Rybársky spolok, skupina tichých bláznov, ktorím učarovalo bezduché vysedávanie pri vode, bez akéhokoľvek prínosu pre ich rodiny, založila kedysi dávno na prelome minulého a tohto tisícročia Dobrovoľný rybársky spolok. Tento spolok bol predchodcom dnešného RS Zástodolie Pobedim o.z. a fungoval asi šesť rokov.

Nakoľko dnešná legislatíva, týkajuca sa rybolovu a ochrany pred pytliactvom, vyžadovala presnú definíciu našej činnosti, bolo treba zvoliť formu a smer, akým sa bude spolok uberať, rozhodla sa členská základňa vytvoriť občianske združenie. Koncom roku 2007 bol Ministrerstvom vnútra SR zaregistrovaný RS Zástodolie Pobedim ako občianske združenie.

V roku 2008 sme požiadali Ministerstvo životného prostredia SR o registráciu nášho rybníka ako vody v osobitnom režime podnikania, po splnení všetkých požadovaných podmienok bol výkon rybárskeho práva pridelený RS Zástodolie Pobedim o.z. .

Tento proces nebol jednoduchý, ale bol nesmierne potrebný. V stanovách nášho spolku sú podrobne rozpísané naše ciele a s hrdosťou tu dnes môžem prehlásiť, že sa nám spoločne darí napĺnať ich aj vďaka našim partnerom .